Zvládanie demencie: Praktické rady pre opatrovateľov

Trápi vás, že váš blízky senior si čoraz ťažšie pamätá bežné veci alebo sa mu zhoršila schopnosť sústrediť sa?problémy so zvládaním každodenných činností? Možno čelí stareckej demencii. Toto ochorenie môže výrazne ovplyvniť život, ale správna podpora a starostlivosť môžu urobiť zázraky. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako môžeme pomôcť zlepšiť kvalitu života našich blízkych. 

Demencia je označenie pre rad symptómov a správaní spojených so stratou pamäte, zhoršením pozornosti a zložitejšími kognitívnymi poruchami. Tieto môžu zahŕňať napríklad zhoršenie schopnosti človeka riešiť každodenné problémy alebo efektívne komunikovať s ostatnými. Najčastejšie postihuje starších ľudí, typicky vo veku 65 rokov a viac, no môže ovplyvniť ľudí akéhokoľvek veku. Demencia je nevyliečiteľná a choroba má tendenciu postupovať.

 

 

Demencia je nepochybne veľmi znepokojujúci stav, ako pre jednotlivca trpiaceho ňou, tak pre rodinu a priateľov okolo neho. Tí si ako prví zvyknú všimnúť prvé príznaky demencie u svojich blízkych, ktoré môžu zahŕňať zvýšenú zábudlivosť, úzkosť a rôzne zmeny nálady, osobnosti alebo správania. 

Existuje viacero rôznych foriem demencie, pričom Alzheimerova choroba je zďaleka najrozšírenejšia. Rôzni ľudia reagujú na nástup demencie rôzne. Pre niektorých budú hlavné výzvy súvisieť s každodennými činnosťami, ako sú jedenie a pitie, zatiaľ čo pre iných môžu súvisieť skôr s osobnou bezpečnosťou alebo bojom proti strate pamäti. Našťastie existuje množstvo účinných pomôcok, ktoré môžu život všetkých zúčastnených výrazne uľahčiť. 

Sledovať ako Alzheimerova choroba postupne mení správanie a osobnosť blízkeho, je veľmi náročné. Starostlivosť o takého seniora v domácich podmienkach vyžaduje množstvo trpezlivosti a predstavuje veľkú psychickú a emocionálnu záťaž.

Ako teda poskytovať starostlivosť seniorom trpiacim Alzheimerovou chorobou doma? Je dôležité dodržiavať niekoľko zásad:

 Vytvorte bezpečné prostredie

Bezpečné prostredie je nevyhnutné na predchádzanie zraneniam. Seniori môžu mať tendenciu k neustálemu pohybu a pokusom vykonávať činnosti, na ktoré boli zvyknutí. Dôležité je odstrániť potenciálne nebezpečné prekážky - vyčistiť od nepotrebných vecí najčastejšie využívané priestory, aby sa senior mohol bez problémov pohybovať. Odstrániť všetky koberce alebo prahy, o ktoré môže senior zakopnúť. V pokročilejšom štádiu je dôležité zabezpečiť, aby blízky nemohol odísť z domu bez dozoru. 

Vhodná komunikácia so seniormi trpiacimi demenciou

Komunikácia so seniorom by mala byť jednoduchá, stručná a odohrávať by sa mala tvárou v tvár. Používajte jednoduché, krátke vety. Vhodné je použiť aj gestá, prípadne priamo ukázať na predmet, o ktorom rozprávate. Buďte trpezlivý, vety opakujte a vysvetľujte. Vyvarujte sa nervozite a zvyšovaniu hlasu, ktoré môžu blízkeho ešte viac rozrušiť. Snažte sa zapájať seniora do rozhovorov a hľadať témy, ktoré ho zaujímajú, čím podporíte jeho komunikačné schopnosti. Ako formu reminiscenčnej terapie, ktorá pomáha, môžete napríklad vytiahnuť spoločné fotografie a spoločne spomínať.

 

Pri symptómoch ako zmätenosť, dezorientácia alebo agresivita je dôležité zachovať pokoj a akceptovať realitu, v ktorej sa senior nachádza. Prítomnosť blízkej osoby a pokojný prístup môžu výrazne pomôcť. Ak pacient vyjadruje odpor, snažte sa jeho pozornosť odviesť inam.

Samostatnosť pri samoobslužných činnostiach

Pomôžte seniorovi čo najdlhšie vykonávať samoobslužné činnosti bez pomoci. Podporí to jeho sebavedomie, precvičí motoriku a koncentráciu. Každodenné činnosti mu viete uľahčiť výberom vhodných pomôcok. O bezpečnosť a zjednodušenie hygieny sa postarajú pomôcky do kúpeľne a WC

Nepodceňujte dôležitosť fyzickej aktivity

Pohyb a cvičenie predstavuje zásadný aspekt nielen v prevencii vzniku demencie, ale aj v jej liečbe a starostlivosti o seniorov. Ľudia trpiaci demenciou čelia častejšie fyzickým zdravotným problémom než ich rovesníci bez tejto diagnózy, preto je dôležité, aby seniori boli čo najdlhšie aktívni. Prechádzka, práca v záhradke či hranie sa s vnúčatami spríjemnia seniorovi deň, ale aj pomôžu spomaliť postup demencie.

Socializácia

Ľudia s pravidelnými sociálnymi aktivitami sú viac chránení pred zhoršovaním poznávacích funkcií než ľudia, ktorí sú osamelí a izolovaní. Príznaky demencie sa u nich môžu prejaviť neskôr a v menšej intenzite. Preto je dôležité, aby ste seniora nevytrhli z jeho rodinných a priateľských kruhov. 

Správne stravovanie

Dohliadnite na pravidelný príjem jedla a tekutín, keďže seniori môžu zabúdať, že už jedli, alebo naopak, že ešte nejedli. Zabezpečte, aby jedlo bolo nutrične vyvážené a prispôsobte spôsob stravovania ich schopnostiam. Pri problémoch s motorikou pomôžu pomôcky na uľahčenie jedenia a pitia

Postarajte sa aj sami o seba

Opatrovanie blízkeho seniora s demenciou je psychicky veľmi náročné. Najmä, ak to stíhate popri práci, starostlivosti o deti a domácnosť. Nezabudnite sa postarať aj o seba a svoju psychickú pohodu. Požiadať o pomoc alebo rozložiť opatrovanie medzi viacerých je kľúčom. Ak nemáte v blízkosti nikoho,kto by vám vedel pomôcť, obráťte sa na opatrovateľskú službu alebo vyhľadajte opatrovateľa/-ku cez inzerát.

 

Verím, že týchto pár zásad Vám pomôže v lepšej staroslivosti o Vášho blízkeho seniora.