4 kroky pre umiestnenie do zariadenia pre seniorov

Prišiel ten čas, keď sa už nestíhate starať o vášho blízkeho seniora a zvažujete, že ho umiestnite do zariadenia?

V prvom rade - je skvelé, že ste sa snažili a doteraz svojho blízkeho opatrovali doma. Bolo to preňho najlepšie, keď mohol byť v domácom prostredí čo najdlhšie. Zároveň to bolo pre vás veľmi náročné obdobie - fyzicky aj psychicky. Najmä, keď ste pritom pracovali a starali sa o rodinu. Ten čas, keď to už ďalej takto nejde, skôr či neskôr príde. Všetko závisí to od zdravotnej kondície a samostatnosti seniora a vašej vyťaženosti v pracovnom i osobnom živote. Opatrovanie blízkeho seniora má zmysel, ak nejdete za hranice svojich možností. Vyhorenie či zdravotné komplikácie rodinných opatrovateľov nie sú nič výnimočné.

Udeľte si medailu za doterajšiu starostlivosť a nevyčítajte si, že už to viac nestíhate.

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

4-kroky-umiestnenie-do zariadenia-pre-seniorov

Postup pre umiestnenie do zariadenia pre seniorov:

1. Porozprávajte sa so seniorom

V celom procese je podľa mňa práve toto najdôležitejšia a najťažšia časť. Je nesmierne dôležité ako sa váš blízky senior k sťahovaniu do zariadenia postaví, pretože od toho závisí kvalita jeho pobytu v zariadení. Obávate sa toho ako váš blízky zareaguje? Ako sa s ním porozprávať o vašich obavách bez toho aby sa cítil nahnevane a bránil sa? Každý senior je iný, takže presný návod neexistuje. Skúste sa pridŕžať týchto krokov:

 • Porozmýšľajte, čo by pomohlo vám keby ste boli na mieste vášho blízkeho - ako by ste potrebovali, aby sa s vami rozprávali
 • Predtým ako pôjdete za vašim blízkym skúste sa zrelaxovať, kľudne sa smejte aj na bizarnosti celej situácii, uvoľnená nálada vám pomôže začať rozhovor
 • Dopredu si premyslite všetky pozitíva aj negatíva presťahovania do zariadenia pre seniorov, ktoré môžu byť pre vášho blízkeho dôležité
 • Začiatok konverzácie radšej nesilte, skúste počkať na správny okamih a načrtnite možnosti. Dobrým načasovaním je napríklad:
  • keď sa váš blízky sťažuje, že niečo v domácnosti nezvláda
  • po páde, zranení vášho blízkeho alebo niekoho známeho
  • keď spomenie, že sa nemá s kým poriadne porozprávať
  • keď zabudne užiť lieky v správny čas
  • nechce sa mu variť, prať, ...
 • Počúvajte a buďťe empatický - každý máme svoje strachy, nechajte ich seniora vyjadriť a skúste ho pochopiť
 • Ak je to možné, zapojte seniora do riešenia, aby nemal pocit, že stráca nad všetkým kontrolu. Napríklad môže vybrať zariadenia, ktoré preferuje
 • Uistite blízkeho, že sa budete naďalej stretávať, aby nemal pocit, že ho niekam odkladáte
 • Ideálne je ak túto konverzáciu vediete ešte pomerne skoro, aby ste zistili preferencie vášho blízkeho a priebežne sa o tom rozprávali
 • Nezabudnite komunikovať o zámere umiestniť vášho blízkeho so všetkými rodinnými príslušníkmi, aby ste predišli nezhodám  

  2. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • Na stránke samosprávneho kraja nájdete potrebné tlačivá na stiahnutie.
 • Stiahnite si: “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“.
 • Vyplňte Žiadosť o posúdenie a osobne alebo poštou podajte na mestský, resp. obecný úrad.
 • K Žiadosti priložte:
  • Lekársky nález vyplnený všeobecným lekárom seniora, nie starší ako 6 mesiacov
  • v prípade, že váš blízky bol nedávno hospitalizovaný priložte aj prepúšťaciu správu z nemocnice, nie staršiu ako 6 mesiacov.
 • Na základe týchto podkladov posúdia vášho blízkeho seniora a zaradia ho do stupňa odkázanosti od I do VI, pričom VI je najvyšší stupeň odkázanosti. Podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, § 35, v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
 • Do 30 dní od prevzatia žiadosti vám vydajú rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.  
 • Rozhodnutie o odkázanosti nadobúda právoplatnosť uplynutím 30-dňovej lehoty. V prípade, že súhlasíte s obsahom rozhodnutia, vyplňte tlačivo „Vzdanie sa práva odvolania“ na príslušnom úrade. Následne vám na rozhodnutie dajú pečiatku, na ktorej je uvedené, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
 • Na zaradení do poradovníka, príp. okamžitom umiestnení do zariadenia sa dohodnite s konkrétnym poskytovateľom sociálnej služby, pre ktorého ste sa rozhodli.  

3. Výber zariadenia

Výber zariadenia pre seniorov uľahčí PortalMalina.sk, ktorý vznikol len nedávno. Zatiaľ sú v štádiu dopĺňania zariadení do zoznamu, aby mohli poskytnúť komplexné info o ich službách a obsadenosti.

Zariadenia pre seniorov, či už verejné alebo súkromné majú zväčša plné kapacity a dlhý poradovník čakateľov. Preto žiadosti podajte do viacerých, aby ste mali väčšie šance na umiestnenie. Obrňte sa trpezlivosťou a rátajte s tým, že prijatie vášho blízkeho do vybraného zariadenia môže trvať mesiace až roky.

Pri podaní žiadosti do zariadenia pre seniorov doložte:

  • žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok a aktuálny príjem zo Sociálnej poisťovne
  • doklady o majetokových pomeroch

4. Balenie do zariadenia pre seniorov

TIP: K potrebným veciam pribaľte aj rodinné fotografie, prípadne veci, ktoré mu pomôžu spríjemniť pobyt.

Nezabudnite po umiestnení do zariadenia vášmu blízkemu seniorovi prejavovať lásku a náklonnosť. Najmä na začiatku, v adaptačnej fáze bude vašu podporu potrebovať. Určite uvíta návštevy, vychádzky, či iný prejav toho, že vám na ňom záleží.

Tento web používa súbory cookies, aby vám uľahčili nakupovanie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.