4 kroky pre umiestnenie do zariadenia pre seniorov

Prišiel ten čas, keď sa už nestíhate starať o vášho blízkeho seniora a zvažujete, že ho umiestnite do zariadenia?

V prvom rade - je skvelé, že ste sa snažili a doteraz svojho blízkeho opatrovali doma. Bolo to preňho najlepšie, keď mohol byť v domácom prostredí čo najdlhšie. Zároveň to bolo pre vás veľmi náročné obdobie - fyzicky aj psychicky. Najmä, keď ste pritom pracovali a starali sa o rodinu. Ten čas, keď to už ďalej takto nejde, skôr či neskôr príde. Všetko závisí to od zdravotnej kondície a samostatnosti seniora a vašej vyťaženosti v pracovnom i osobnom živote. Opatrovanie blízkeho seniora má zmysel, ak nejdete za hranice svojich možností. Vyhorenie či zdravotné komplikácie rodinných opatrovateľov nie sú nič výnimočné.

Udeľte si medailu za doterajšiu starostlivosť a nevyčítajte si, že už to viac nestíhate.

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

4-kroky-umiestnenie-do zariadenia-pre-seniorov

Postup pre umiestnenie do zariadenia pre seniorov:

1. Porozprávajte sa so seniorom

V celom procese je podľa mňa práve toto najdôležitejšia a najťažšia časť. Je nesmierne dôležité ako sa váš blízky senior k sťahovaniu do zariadenia postaví, pretože od toho závisí kvalita jeho pobytu v zariadení. Obávate sa toho ako váš blízky zareaguje? Ako sa s ním porozprávať o vašich obavách bez toho aby sa cítil nahnevane a bránil sa? Každý senior je iný, takže presný návod neexistuje. Skúste sa pridŕžať týchto krokov:

 • Porozmýšľajte, čo by pomohlo vám keby ste boli na mieste vášho blízkeho - ako by ste potrebovali, aby sa s vami rozprávali
 • Predtým ako pôjdete za vašim blízkym skúste sa zrelaxovať, kľudne sa smejte aj na bizarnosti celej situácii, uvoľnená nálada vám pomôže začať rozhovor
 • Dopredu si premyslite všetky pozitíva aj negatíva presťahovania do zariadenia pre seniorov, ktoré môžu byť pre vášho blízkeho dôležité
 • Začiatok konverzácie radšej nesilte, skúste počkať na správny okamih a načrtnite možnosti. Dobrým načasovaním je napríklad:
  • keď sa váš blízky sťažuje, že niečo v domácnosti nezvláda
  • po páde, zranení vášho blízkeho alebo niekoho známeho
  • keď spomenie, že sa nemá s kým poriadne porozprávať
  • keď zabudne užiť lieky v správny čas
  • nechce sa mu variť, prať, ...
 • Počúvajte a buďťe empatický - každý máme svoje strachy, nechajte ich seniora vyjadriť a skúste ho pochopiť
 • Ak je to možné, zapojte seniora do riešenia, aby nemal pocit, že stráca nad všetkým kontrolu. Napríklad môže vybrať zariadenia, ktoré preferuje
 • Uistite blízkeho, že sa budete naďalej stretávať, aby nemal pocit, že ho niekam odkladáte
 • Ideálne je ak túto konverzáciu vediete ešte pomerne skoro, aby ste zistili preferencie vášho blízkeho a priebežne sa o tom rozprávali
 • Nezabudnite komunikovať o zámere umiestniť vášho blízkeho so všetkými rodinnými príslušníkmi, aby ste predišli nezhodám  

  2. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • Na stránke samosprávneho kraja nájdete potrebné tlačivá na stiahnutie.
 • Stiahnite si: “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“.
 • Vyplňte Žiadosť o posúdenie a osobne alebo poštou podajte na mestský, resp. obecný úrad.
 • K Žiadosti priložte:
  • Lekársky nález vyplnený všeobecným lekárom seniora, nie starší ako 6 mesiacov
  • v prípade, že váš blízky bol nedávno hospitalizovaný priložte aj prepúšťaciu správu z nemocnice, nie staršiu ako 6 mesiacov.
 • Na základe týchto podkladov posúdia vášho blízkeho seniora a zaradia ho do stupňa odkázanosti od I do VI, pričom VI je najvyšší stupeň odkázanosti. Podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, § 35, v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
 • Do 30 dní od prevzatia žiadosti vám vydajú rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.  
 • Rozhodnutie o odkázanosti nadobúda právoplatnosť uplynutím 30-dňovej lehoty. V prípade, že súhlasíte s obsahom rozhodnutia, vyplňte tlačivo „Vzdanie sa práva odvolania“ na príslušnom úrade. Následne vám na rozhodnutie dajú pečiatku, na ktorej je uvedené, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
 • Na zaradení do poradovníka, príp. okamžitom umiestnení do zariadenia sa dohodnite s konkrétnym poskytovateľom sociálnej služby, pre ktorého ste sa rozhodli.  

3. Výber zariadenia

Výber zariadenia pre seniorov uľahčí PortalMalina.sk, ktorý vznikol len nedávno. Zatiaľ sú v štádiu dopĺňania zariadení do zoznamu, aby mohli poskytnúť komplexné info o ich službách a obsadenosti.

Zariadenia pre seniorov, či už verejné alebo súkromné majú zväčša plné kapacity a dlhý poradovník čakateľov. Preto žiadosti podajte do viacerých, aby ste mali väčšie šance na umiestnenie. Obrňte sa trpezlivosťou a rátajte s tým, že prijatie vášho blízkeho do vybraného zariadenia môže trvať mesiace až roky.

Pri podaní žiadosti do zariadenia pre seniorov doložte:

  • žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok a aktuálny príjem zo Sociálnej poisťovne
  • doklady o majetokových pomeroch

4. Balenie do zariadenia pre seniorov

TIP: K potrebným veciam pribaľte aj rodinné fotografie, prípadne veci, ktoré mu pomôžu spríjemniť pobyt.

Nezabudnite po umiestnení do zariadenia vášmu blízkemu seniorovi prejavovať lásku a náklonnosť. Najmä na začiatku, v adaptačnej fáze bude vašu podporu potrebovať. Určite uvíta návštevy, vychádzky, či iný prejav toho, že vám na ňom záleží.